Scouterna

Scouternas kansli, tfn 08-568 432 00, e-post info@scouterna.se.
Postadress: box 42 034, 126 12 Stockholm

Till Scouterna

Föreningen för Frustunaby

 

Ordförande

Marianne Frostberg
Penninggatan 4
587 39 Linköping
Tfn 013-15 99 51
Mobil 072-743 00 46
marianne@frostberg.se alt. marianne.frostberg@gmail.com

Vice ordförande

Maria Lavman Lysell
Nygatan 1
646 35 Gnesta

Sekreterare

Gun Wåhlin
Solhemsbackarna 156
163 56 Spånga

Arkivarie

Ingrid Wahlman
Aprilvägen 32
177 61 Järfälla