Scouterna

Scouternas kansli, tfn 08-568 432 00, e-post info@scouterna.se.
Postadress: box 42 034, 126 12 Stockholm

Kontakta oss gärna!

Vi svarar så fort vi kan, oftast inom 4 dagar.

Bli medlem – stöd Frustunaby

Scouterna äger Scoutgården Frustunaby, som sedan 1975 förvaltas av Föreningen för Frustunaby.

 

Här är den aktuella styrelsen för Föreningen för Frustunaby                                                      

Ordförande

Marianne Frostberg, mobil 072-743 00 46
E-post: marianne@frostberg.se
Adress: Evastigen 9a, lgh 1106
585 71 Ljungsbro

Vice ordförande

Maria Lavman Lysell
Nygatan 1, 646 35 Gnesta

Sekreterare

Gun Wåhlin
Solhemsbackarna 156, 163 56 Spånga

Arkivarie

Ingrid Wahlman
Aprilvägen 32, 177 61 Järfälla

Ledamot

Magnus Heed
Hornsbergs Strand 55, 112 16 Stockholm