INFORMATION OM BRANDSKYDD

Tänk efter före

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.

Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet

Både ägaren till en anläggning och den som hyr anläggningen för kurser/läger är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet. Ägaren bör vara den som övergripande ser till att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som hyr anläggningen är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras.

Brandredskap på Frustunaby

 • Brandsläckare finns i varje hus,
 • brandfilt i köket,
 • seriekopplade brandvarnare i hus med två våningar.

Ansvarig kursledare ska förvissa sig om brandredskapens placering och handhavande (läs bruksanvisningen – testa ej).
Om brand uppstår måste släckarna vara helt oanvända (plomberingen obruten).  Användning av brandsläckare måste omgående anmälas till Marianne Frostberg. Vid testning debiteras hyresgästen påfyllningen.

Jourtelefon till Scouterna som alltid är bemannad, 08–568 432 22

Läs noga Information om brandskydd + Checklistan för brandskyddet.

Checklista för brandskyddet

Av brandsäkerhetsskäl får inte fler personer övernatta i sovrummen än det finns sängar till.

Levande ljus och lyktor får inte användas i Logementet och träljusstakar får ej användas någonstans.

Vid fler övernattande än 38 (34 vintertid), kontakta Marianne Frostberg, mobil 072–743 00 46, e-post marianne@frostberg.se.

Jourtelefonnummer till Scouterna om olyckan är framme 08–568 432 22. Detta nummer är alltid bemannat.

Se till att:

 • Inte ta in fler gäster än vad anläggningen är godkänd för.
 • Utrymningsvägar är markerade och upplåsta.
 • Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder med mera.
 • Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid.
 • Dina deltagare är informerade om var utrymningsvägarna finns.
 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den.
 • Läsa instruktionerna för kakelugn och vedspis före användning.

Innan ni lämnar anläggningen, se till att:

 • Spis, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare och dylikt är avstängda.
 • Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade.
 • Inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden.

Om det börjar brinna:

 • Utrym lokalen omedelbart.
 • Samlingsplats är vid flaggstången.
 • Larma SOS på telefonnummer 112. Ni befinner er på adress Frustunaby, Gnesta (vid Frustuna kyrka).
  Belägenhetsadress: Frustunaby plus det nr som finns i och utanpå varje hus (2–7).
 • Försök att släcka om det går men ta inga onödiga risker. Släckredskap finns i alla hus samt i köket.

Utomhus eldning:

 • Det är bara tillåtet att elda och grilla, direkt på marken, på lägerbålsplatsen vid sjön.
 • Kolla om eldningsförbud råder.

SVARSBLANKETT

Skriv ut svarsblanketten som PDF (se nedan) och skicka in den innan ni åker till anläggningen.

Öppna Information om brandskydd, att signera (PDF) för utskrift här.

Svarsblanketten insändes på något av följande sätt:

 1. Underskriven till:
  Marianne Frostberg
  Evastigen 9a, lgh 1106
  585 71 Ljungsbro
 2. Underskriven och fotograferad till 072–743 00 46
 3. Underskriven och scannad till marianne@frostberg.se eller marianne.frostberg@gmail.com

 

Tack!!