IMG_7693
Bli scout nu

Byggnaderna

Scoutgården Frustunaby består av sex olika byggnader. Hela anläggningen hyrs – inte enstaka hus.
Totalt finns 34 bäddar (sommartid 38). Möjlighet finns till golvförläggning.
I några av husen finns rum som kan användas vid grupparbeten.

Läs mer om respektive byggnad här:

Backstugan

Lillstugan

Logementet

Patrullstugan

Sjöstugan

– Storstugan

På området finns

 • Flaggstång (hissa gärna flaggan när ni är där, men glöm inte att hala den innan ni reser hem! Häng upp till tork om det behövs)
 • Lägerbålsplats
 • Volleybollnät och bollar
 • En (liten) äng för fotboll
 • Lekmaterial att låna: Kubbspel, olika bollar, bollpump, badmintonrackets med bollar, brännbollsträn och så vidare (finns i ett skåp i Logementets förstuga)
 • Tre roddbåtar och flytvästar i olika storlekar

Vandringsled

En sträckning av Sörmlandsleden går förbi Frustunaby. En markering tillhörande leden finns strax utanför infarten till anläggningen. Etappens nummer är 13:1.

Badplatsen med brygga

Frösjöns badvattenkvalitet kan variera. Vid de offentliga strandbaden kontrolleras vattnets kvalitet. Du hitta dessa på Badplatser i Gnesta kommun – Bad – Badvatten – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se), i listan syns även resultaten från badvattenproverna. 

Brandskydd

 • Brandsläckare i varje hus
 • Seriekopplade brandvarnare i hus med två våningar

(Hösten 2018 fattade Sörmlandskustens Räddningstjänst beslutet att förbjuda Scouterna att använda övervåningen på samtliga byggnader tillhörande Frustunaby med omedelbar verkan.)

Annat viktigt

 • Nyttiga telefonnummer finns i kammaren i Storstugan
 • Husdjur får ej medföras
 • Anläggningen ska vara alkoholfri i enlighet med Scouternas bestämmelser